Menu
Strona główna Centrum wiedzy

Dofinansowanie do szkoleń

Centrum wiedzy

Dofinansowanie do szkoleń

26.08.2021

dofinansowania-do-szkolen.jpg

Rozwój pracowników to jeden z elementów napędowych Twojego biznesu. Jednak specjalistyczna wiedza i umiejętności kosztują, a nie zawsze taka inwestycja jest możliwa.

Dofinansowania szkoleń mogą pomóc rozwiązać ten problem. Gdzie szukać wsparcia? Jak ubiegać się o środki? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

 


Spis treści

 1. Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?
 2. Jak uzyskać dofinansowanie?
 3. PUP i Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  1. Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?
  2. Jakie dofinansowanie można uzyskać w ramach KFS?
  3. Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?
 4. PARP i Baza Usług Rozwojowych
  1. Kto może skorzystać z dofinansowania BUR?
  2. Jakie dofinansowanie można uzyskać w ramach BUR?
  3. Jak ubiegać się o dofinansowanie z BUR?
 5. PozyskajFinansowanie.pl

 

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie szkoleń pomoże Ci usunąć jedną z częstszych przyczyn braku rozwoju - brak pieniędzy. Dodatkowe fundusze na zwiększanie kompetencji pracowników to inwestycja w przyszłość całego biznesu. Dlatego wato szukać możliwości finansowania usług szkoleniowych.

Jakie są korzyści z inwestowania w poszerzanie kompetencji pracowników?

Dzięki nowym umiejętnościom i wiedzy podwładnych możesz oferować jeszcze lepsze lub całkiem nowe usługi i produkty. Masz szanse na poszerzenie działalności i zwiększenie dochodów.

Nowa wiedza i kwalifikacje pomogą również wyeliminować problemy i trudności, z jakimi spotykają się Twoi pracownicy. Ich praca może stać się bardziej efektywna i wydajniejsza, co może pozytywnie przełożyć się na wyniki całej firmy.

Dodatkowe szkolenia to również atrakcyjny punkt w ogłoszeniach o pracę. Wielu kandydatów szuka miejsc, w których będą mogli się rozwijać zawodowo. Dając taką możliwość, stajesz się, z punktu widzenia aplikujących na stanowisko, atrakcyjnym pracodawcą.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Dostępnych jest kilka form finansowania szkoleń. Możesz na przykład wziąć tradycyjny kredyt bankowy, ale taka inwestycja jest obarczona ryzykiem - nie masz pewności, czy i jak szybko się zwróci. To również dodatkowe obciążenie i przeszkoda w realizacji innych przedsięwzięć, ponieważ obniżasz swoją zdolność kredytową.

Bezpieczniejszą opcją jest skorzystanie z programów rządowych i unijnych dla przedsiębiorstw. Zapewniają one środki na dofinansowanie szkoleń, dzięki którym możesz znacznie obniżyć koszty rozwijania kwalifikacji swoich pracowników bez większych ograniczeń.

W Polsce dostępne są dwa duże programy skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w szkolenia dla pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy i Baza Usług Szkoleniowych.

 

PUP i Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to część Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pieniądze z tego Funduszu mają za zadanie wspierać rozwój (poprzez aktualizację lub nabycie nowej wiedzy i umiejętności) oraz proces przekwalifikowania pracowników i dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku.

Środki są rozdzielane według tzw. priorytetów ustalanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Rynku Pracy i pochodzą ze składek odprowadzanych przez pracodawców i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Ten program realizują Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

Ubiegać się o dofinansowanie z KFS mogą pracodawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmioty zatrudniające przynajmniej jednego pracownika.

Z takiej formy mogą więc skorzystać firmy, urzędy i fundacje z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać w ramach KFS?

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możesz uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów - pozostałe 20% to Twój wkład własny.

Wyjątkiem jest oferta dla mikroprzedsiębiorstw - osoby zatrudniające do 10 pracowników mogą liczyć na całkowite sfinansowanie szkolenia, pod warunkiem, że jego koszt nie przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Dofinansowanie w ramach KFS możesz uzyskać, składając wniosek (papierowy lub elektroniczny) w Powiatowym Urzędzie Pracy w miejscu, gdzie Twoja firma ma siedzibę lub gdzie prowadzisz działalność.

Starosta organizuje nabór wniosków w określonym terminie (zwykle jest to początek roku kalendarzowego). W ogłoszeniach Urząd Pracy wyszczególnia priorytety na dany rok oraz szczegóły dotyczące składnia wniosku. Nabór jest cykliczny i powtarza się aż do wyczerpania środków przyznanych dla danej jednostki.

Wzory wniosków i szczegółowe listy potrzebnych dokumentów są dostępne na stronach internetowych Urzędów Pracy.

 

PARP i Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Bazą zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W przeciwieństwie do KFS nabory w BUR są ciągłe, a środki dostępne dłużej (w niektórych województwach nawet do 2023 roku). Jednak w przeciwieństwie do KFS możesz sfinansować kształcenie pracowników w ramach kursów dostępnych tylko i wyłącznie w bazie BUR.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania BUR?

Z usług szkoleniowych i dofinansowania w BUR mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferta jest również dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Fundusz podzielony jest na 14 województw - z dofinansowań nie skorzystają pracodawcy z Pomorza i Mazowsza.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać w ramach BUR?

Średnio możesz uzyskać od 50% do 80% refundacji. Wysokość wsparcia zależy między innymi od wielkości przedsiębiorstwa oraz dodatkowych warunków (np. przeznaczenie środków na rozwój pracownika w wieku 50+, działalność w premiowanej branży) i jest ustalana indywidualnie dla każdego z województw.

W niektórych przypadkach wysokość dofinansowania można negocjować, jednak zwykle nie przekracza ona górnej granicy 80%.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z BUR?

Na stronie internetowej PARP (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) wyszukujesz interesujące szkolenie. Po rejestracji w systemie BUR zgłaszasz się do operatora z Twojego województwa, który sfinansuje wybrany kurs (lista operatorów również dostępna jest na stronie PARP). Po załatwieniu formalności i podpisaniu umowy z operatorem zapisujesz się na szkolenie. Po jego realizacji oceniasz je w Bazie Usług Rozwojowych i zgłaszasz się do operatora po refundację.

Jeśli na liście nie znalazłeś odpowiedniej oferty, możesz zgłosić zapotrzebowanie na daną usługę i poczekać na oferty zarejestrowanych firm oferujących usługi szkoleniowe.

 

 

PozyskajFinansowanie.pl

Pozyskaj finansowanie to wyszukiwarka dotacji i innych form finansowania unijnego. Po zalogowaniu zyskujesz dostęp do informacji na temat aktualnych naborów dofinansowanych w ramach BUR.

Możesz skorzystać ze szkoleń naszego partnera biznesowego - firmy Vaxla, która jest akredytowanym podmiotem szkoleniowym. Po wyszukaniu dofinansowania doradcy Vaxla przeprowadzą Cię przez cały proces złożenia dokumentów, a po szkoleniu pomogą w rozliczeniu środków i uzyskaniu refinansowania poniesionych kosztów.

Załóż konto na pozyskajfinansowanie.pl, wykup dostęp do aktualnych ofert dotacji i uzyskaj wsparcie profesjonalistów. Zainwestuj z nami w rozwój swojej firmy!

Załóż darmowe konto >>

 

Sprawdź, też:


Powrót