Menu
Strona główna Centrum wiedzy

Jak dostać dofinansowanie na firmę?

Centrum wiedzy

Jak dostać dofinansowanie na firmę?

26.10.2021

jak-dostac-dofinansowanie.jpg

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania określonej kwoty pieniędzy. Są potrzebne na sprzęt, materiały, czy reklamę nowej firmy, by potencjalni klienci mogli dowiedzieć się, że masz dla nich dobre rozwiązanie.

 

Jak dostać dofinansowanie na firmę?

Klucz do sukcesu to dobre przygotowanie i plan. Zacznij od określenia wizji biznesu, potrzeb finansowych i środków, które już masz. Znajdź odpowiednią ofertę finansowania. Przygotuj dokumentację i zgłoś swój wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczkę lub kredyt.

O tym jak przygotować plan, jakie są dostępne formy finansowania i gdzie ich szukać przeczytasz w dalszej części artykułu.

 

Spis treści

 1. Opracuj pomysł i główne jego założenia
 2. Określ potrzeby i zasoby
 3. Co masz?
 4. Ile potrzebujesz?
 5. Znajdź źródło finansowania
 6. Kredyt w banku
 7. Dofinansowanie z Urzędu Pracy
 8. Środki unijne na rozpoczęcie działalności
 9. Środki unijne dla działających biznesów
 10. Wyszukiwarka środków unijnych PozyskajFinansowanie.pl

 

1. Opracuj pomysł i główne założenia biznesu

Niezależnie od tego, czy dopiero zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą, czy chcesz rozwijać już istniejący biznes - pomysł to początek całego działania.

Zanim zaczniesz szukać dofinansowania, usiądź i dokładnie przyjrzyj się planom, które chcesz zrealizować. Pomoże Ci to:

 • wstępnie zweryfikować szanse powodzenia całego przedsięwzięcia,
 • uporządkować pomysły, stworzyć cele i wyznaczyć wstępnie zadania,
 • oszacować potrzeby.

Te wszystkie informacje spisuje się w tzw. biznesplanie. To dokument, który jest przydatny przede wszystkim dla Ciebie. Pomaga na etapie przygotowań i podczas wdrożenia pomysłu w życie. Jest też często koniecznym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na jego przygotowanie.

Co powinieneś uwzględnić w biznesplanie?

Nie ma jednego określonego wzoru, jednak jest kilka istotnych elementów, które powinny się znaleźć w takim dokumencie. Powinieneś w nim umieścić odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Kto będzie tworzył firmę - doświadczenie zespołu i jego potencjał?
 2. Co będziesz oferował?
 3. Do kogo kierujesz swoją ofertę?
 4. Jak wygląda Twoja konkurencja? Jaki jest potencjał rynkowy Twojego pomysłu?
 5. Jakie działania marketingowe i sprzedażowe będziesz podejmować?
 6. Jak będą wyglądały procesy w Twoim przedsiębiorstwie? Jak będzie zarządzane?
 7. Opracuj plan finansowy: ile będziesz potrzebował pieniędzy na otwarcie działalności? Jaki będzie zwrot z inwestycji?

Jeśli po spisaniu pomysłów i wstępnej analizie uznasz, że plan faktycznie ma szanse na powodzenie, czas przejść do kroku drugiego.

 

2. Określ potrzeby i zasoby

Wiesz już co i jak chcesz zrobić, czas policzyć ile pieniędzy będziesz potrzebował na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli szczegółowo opracowałeś biznesplan, część odpowiedzi i wyliczeń jest już gotowa. Czas to wszystko podsumować i ustalić:

 

Co masz? Czyli zasoby, z których możesz skorzystać

W tej kategorii możesz zawrzeć:

 • swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie w danej dziedzinie,
 • sprzęt, który już posiadasz (np. komputer, drukarkę, inne narzędzia pracy),
 • wstępne umowy, deklaracje współpracy,
 • nieruchomości, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki,
 • pieniądze na wkład własny.

Dlaczego warto to zrobić?

W przypadku zwrotnych form wsparcia (kredyt, pożyczka) często wymagany jest wkład własny lub zabezpieczenie. Dla instytucji, która przekazuje Ci finansowanie, jest to forma minimalizacji ryzyka inwestycji w Twój pomysł. Podobnie działa to w przypadku dotacji  na założenie firmy z Urzędu Pracy. Wkład własny zwykle nie jest wymagany, ale może wpłynąć pozytywnie na ocenę Twojego wniosku.

 

Ile potrzebujesz?

Jeśli dobrze opracowałeś biznesplan, to już znasz odpowiedź na to pytanie. Ogólnie powinieneś określić dokładnie:

 • Na co będziesz potrzebował pieniądze (sprzęt, oprogramowanie, materiały itd.)?
 • Ile środków będziesz potrzebował?

Warto ułożyć konieczne wydatki według priorytetu: od najważniejszych do mniej istotnych, które można ewentualnie dokupić później. Pomoże Ci to opracować "plan minimum", gdyby okazało się, że uzyskane dofinansowanie jest nieco mniejsze od wnioskowanego.

Wiesz już, co chcesz osiągnąć, z czym zaczynasz i ile pieniędzy będziesz potrzebował. Teraz możesz przystąpić do szukania odpowiedniej oferty finansowania.

 

3. Znajdź źródło finansowania i złóż wniosek

Opcji jest dużo. Poza własnym źródłem pieniędzy lub np. zbiórką crowdfundingową możesz skorzystać z pomocy instytucji takich jak banki, wspomniany już wcześniej Urząd Pracy, czy jednostek rozdzielających środki unijne.

Mając w ręku plan i wstępne wyliczenia, będzie Ci łatwiej znaleźć ofertę finansowania dla Twojego nowego lub rozwijającego się biznesu.

Przeglądaj wszystkie oferty bardzo dokładnie. Sprawdź, czy spełniasz warunki i masz odpowiednie zabezpieczenie. Upewnij się, czy oferowana kwota będzie wystarczająca i co możesz zakupić z uzyskanych pieniędzy.

Gdzie możesz szukać ofert?

 

Kredyt w banku

Wiele banków oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. Kredyty zwykle łatwiej uzyskać firmom, które działają na rynku dłużej, jednak dla rozpoczynających działalność jest też kilka propozycji.

 

Dla kogo?

Wybór w kategorii kredyty na start niestety nie jest zbyt duży. Pożyczek "od zera" jest bardzo mało, a środki zwykle dostępne są dla biznesów, które działają na rynku co najmniej kilka miesięcy.

O kredyt łatwiej jest się ubiegać przedsiębiorcom, którzy mogą zapewnić zabezpieczenie kredytu/pożyczki. Dzięki temu zwiększają się szanse na udzielenie wsparcia i na lepsze warunki. Pozytywnie na ocenę wypływa też dobra historia kredytowa.

W przypadku kredytu bankowego konieczne jest wcześniejsze założenie działalności gospodarczej. Czyli firmę powinieneś zarejestrować, zanim złożysz wniosek o kredyt.

 

Ile możesz zyskać?

Banki oferują zwykle ok. 20-30 tysięcy złotych na start, przynajmniej w teorii. Dla firm działających powyżej 24 miesięcy kwota kredytu może być wyższa.

 

Jak ubiegać się o kredyt?

Procedury są zbliżone do zwykłego kredytu konsumenckiego:

 1. Składasz wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez bank załącznikami. Najczęściej jest to biznesplan, wpis do rejestru działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające możliwość zabezpieczenia kredytu.
 2. Bank ocenia wniosek, zdolność kredytową i szacuje ryzyko.
 3. Jeśli ocena będzie pozytywna, podpisujecie umowę i możesz korzystać z pieniędzy na ustalonych z bankiem zasadach.

 

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy to opcja dla tych, którzy chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Mają charakter jednorazowy i są bezzwrotne. Jednak, aby uzyskać środki, trzeba spełniać określone warunki.

 

Dla kogo?

Oferta jest kierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie pracują zawodowo i absolwentów centrów integracji społecznej.

To nie jedyne ograniczenia. Na dofinansowanie nie mogą liczyć pomysły na przedsiębiorstwo działające m.in. w sektorze: rybołówstwa, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, transportu, czy rolnictwa.

Dodatkowo powinieneś spełniać wymogi formalne m.in.: nie korzystać wcześniej ze środków na rozwój działalności, nie składać wniosków w innych Urzędach Pracy, nie prowadzić działalności na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku itd.

Szczegółowe informacje na temat warunków znajdziesz na stronie internetowej swojego powiatowego Urzędu Pracy.

 

Ile możesz zyskać?

Wysokość dotacji jest zmienna, ale nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: to ok. 20-30 tysięcy złotych.

Otrzymanie dofinansowania o takiej wysokości jest jednak bardzo rzadkie. Wszystko zależy od wybranego Urzędu Pracy i stopnia bezrobocia w danym regionie.

 

Jak ubiegać się o środki?

Procedura nie jest bardzo skomplikowana, a czas rozpatrzenia wniosku zależy od Urzędu i może się różnić w zależności od powiatu. Jak przebiega cały proces?

 1. Zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby uzyskać status osoby bezrobotnej. Po rozmowie z urzędnikiem zostanie Ci przypisany profil pomocy. Osoby ubiegające się o dofinansowanie na założenie firmy powinny mieć tzw. profil II.
 2. Uzupełnij i złóż wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Urząd weryfikuje Twoje dokumenty i dokonuje oceny wniosku.
 4. Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz umowę z Urzędem.
 5. Zakładasz działalność gospodarczą.
 6. Otrzymujesz środki. Na ich wydanie masz 30 dni.

Po otrzymaniu przelewu powinieneś zgłosić się do Urzędu z potwierdzeniami otrzymania pieniędzy i wpisu do CEIDG.

Przez kolejne dwanaście miesięcy powinieneś prowadzić swoją firmę. W tym okresie jesteś w stałym kontakcie z Urzędem, dostarczasz wymagane dokumenty do kontroli i konsultujesz wszystkie decyzje mające wpływ na sytuację finansową Twojej firmy. Po roku stawiasz się na spotkanie, na którym potwierdzasz wywiązanie się z umowy - niezależnie od tego, czy biznes dalej działa, czy nie.

Jeśli Ci się nie powiedzie i firma upadnie przed końcem pierwszego roku, będziesz zobowiązany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

 

Środki unijne na rozpoczęcie działalności

Swój pomysł na biznes możesz też zrealizować z wykorzystaniem środków z funduszy europejskich. Aktualnie wśród ofert dostępne są bardzo korzystne mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Dla kogo?

Oferty różnią się w zależności od regionu. W większości przypadków o ten typ finansowania mogą ubiegać się osoby bezrobotne i pracujące w wieku od 30 lat. W niektórych określone są grupy, do których szczególnie kierowana jest oferta (np. osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne itd.).

 

Ile możesz zyskać?

To jedna z wyższych ofert wsparcia, jakie dostępne są dla początkujących przedsiębiorców. Na rozwój swojego biznesu możesz uzyskać nawet do 100 tysięcy złotych.

Okres spłaty to zwykle to ok. 7 lat z możliwością kilkumiesięcznej karencji. Oprocentowanie w skali roku waha się od 0,1 do 0,2 procent.

 

Jak ubiegać się o środki?

 1. Znajdź ofertę wsparcia unijnego w Twoim regionie.
 2. Skontaktuj się z instytucją, która finansuje w wybrany przez Ciebie projekt.
 3. Wypełnij wniosek i dostarcz wymagane dokumenty.
 4. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisujesz umowę i możesz korzystać z przyznanych pieniędzy.

 

Środki unijne dla działających biznesów

Jeśli masz już własną firmę, ale chcesz ją rozwijać i szukasz na ten cel pieniędzy, możesz również skorzystać z funduszy unijnych.

W ramach pomocy dla działających przedsiębiorstw dostępne są pożyczki obrotowe na wsparcie bieżącego funkcjonowania firmy oraz pożyczki inwestycyjne, z którymi możesz zrealizować pomysły na całkiem nowe usługi, produkty, czy sfinansować sprzęt lub badania.

Podobnie jak wsparcie na finansowe dopiero planowanej działalności gospodarczej, pożyczki dla istniejących biznesów mają bardzo preferencyjne warunki: niskie oprocentowanie, brak dodatkowych kosztów, dłuższe okresy spłaty i karencji.

 

Wyszukiwarka środków unijnych PozyskajFinansowanie.pl

Możesz ułatwić sobie proces wyszukiwania ofert pożyczek, korzystając z naszej wyszukiwarki.

 1. Przejdź na stronę wyszukiwarki dotacji
 2. Wybierz opcję "Pożyczka"
 3. Wpisz kwotę, którą potrzebujesz i określ lokalizację.
 4. Jeśli szukasz oferty finansowania na otwarcie firmy, nie zmieniaj położenia suwaka w kroku drugim ("Wskaż okres działalności podmiotu"), a w kroku czwartym ("Wybierz typ podmiotu") zaznacz opcję "Jestem osobą fizyczną".
 5. Kliknij "Wyszukaj" i zapoznaj się z listą ofert dostępnych w twoim regionie.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranych ofert - wykup jeden z pakietów. Dzięki temu zyskasz możliwość:

 • zapoznania się ze szczegółową ofertą pożyczki,
 • wstępnego przygotowania wniosku,
 • wstępnej oceny ryzyka (szans na przyznanie finansowania),
 • stworzenia projekcji finansowej dla Twojego nowego biznesu.

 

Sprawdź też:


Powrót