Menu
Strona główna Centrum wiedzy

Pożyczka inwestycyjna dla firm z funduszy...

Centrum wiedzy

Pożyczka inwestycyjna dla firm z funduszy unijnych

28.09.2021

pozyczka-inwestycyjna.jpg

Rozwój zwykle wymaga środków. Dla planów na duże inwestycje ich brak to najczęstsza przeszkoda. Najbezpieczniejszą formą finansowania rozwoju firmy jest kapitał własny, jednak nie zawsze jest on w stanie pokryć wszystkie konieczne koszty.

Dostępne są również formy finansowania zewnętrznego takie jak faktoring, leasing, obligacje oraz kredyty i pożyczki inwestycyjne. Te ostatnie umożliwiają uzyskanie pieniędzy na duże przedsięwzięcia.

Jak zrealizować pomysł z unijną pożyczką inwestycyjną?

 

Spis treści

 1. Unijna pożyczka inwestycyjna - co to jest?
 2. Rodzaje pożyczek
 3. Pożyczka inwestycyjna - na jakie cele?
 4. Dla kogo?
 5. Warunki udzielania pożyczek
 6. Gdzie szukać pożyczek inwestycyjnych?

 

Unijna pożyczka inwestycyjna - co to jest?

Pożyczka inwestycyjna to instrument finansowy, który wspomaga rozwój przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do pożyczki obrotowej, która pomaga opłacić bieżące zobowiązania i koszty, środki na inwestycje można ulokować w rozwiązaniach, które dopiero chcesz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie. Możesz np. zakupić nieruchomości, nowy sprzęt lub oprogramowanie, które poszerzy zakres Twoich usług lub zwiększą ich innowacyjność.

Czym różni się unijna pożyczka od kredytów i pożyczek oferowanych przez inne instytucje?

Unijne finansowanie w porównaniu do ofert banków zdecydowanie lepsze warunki dla przedsiębiorców: niższe oprocentowanie, brak prowizji, dłuższe okresy spłaty i karencji. Dodatkowo oprocentowanie może być obniżone, jeśli Twój pomysł można zakwalifikować do tzw. obszarów preferencji, czyli projektów, czy przestrzeni rynku, na które szczególnie stawia dany region (województwo).

Środki z programów unijnych są rozdzielane na regiony (najczęściej dla poszczególnych województw). Stąd oferta takiego wsparcia finansowego może różnić się w zależności od lokalizacji, w której jest zarejestrowana lub prowadzi działalność Twoja firma.

 

Rodzaje pożyczek

Wśród ofert pożyczek inwestycyjnych dostępne są tzw. małe i duże pożyczki lub finansowanie z premią. Czym się różnią? Dla kogo są przeznaczone?

 

Mała pożyczka inwestycyjna

To instrument finansowy, który wyróżniają niższe limity środków, które może otrzymać przedsiębiorca. Maksymalna kwota może różnić się w zależności od regionu i instytucji, która udziela pożyczki. Zwykle górną granicą jest suma w wysokości ok. 250-300 złotych. Ten rodzaj pożyczki jest też często dedykowany tylko dla mikro i małych przedsiębiorstw.

 

Duża pożyczka inwestycyjna

To możliwość na uzyskanie finansowania na znacznie wyższe kwoty. Korzystając z tego rodzaju wsparcia, możesz otrzymać aż milion złotych na rozwój działalności. Ta oferta wsparcia kierowana jest zarówno do mikro, małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Często, z racji wysokości udzielanego wsparcia ma również dłuższe okresy spłaty.

 

Pożyczka inwestycyjna z premią

To małe i duże pożyczki, do których dodana jest premia w postaci obniżenia wartości rat odsetkowych o połowę. Warunkiem otrzymania takiej premii jest regularne spłacanie zaciągniętego zobowiązania. Zwykle jest to oferta limitowana i często są z nią związane dodatkowe warunki dotyczące projektu np.:

 • przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • dotyczy rozwoju w obszarze, gdzie gospodarka jest mniej rozwinięta lub jest mało miejsc pracy.

Premia nie jest uzależniona od wielkości pożyczki - można trafić na takie oferty zarówno dużych, jak i małych pożyczek.

 

Pożyczka inwestycyjna - na jakie cele?

Co możesz sfinansować dzięki unijnej pożyczce inwestycyjnej? Opcji jest wiele. W przypadku środków z funduszy unijnych niektóre cele mogą być lepiej oceniane, gdy wpisują się w plany określone w ramach regionalnego programu operacyjnego, który wyznacza szczegółowe plany rozwoju.

Najczęściej spotykanymi celami, na które przeznacza się środki, są m.in.:

 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i umocnienie ich pozycji na rynku
 • poszerzanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
 • rozwój gospodarczy regionu.

W ramach realizacji tych ogólnych postanowień możesz uzyskać środki na:

 • zakup maszyn, technologii
 • wprowadzanie nowych usług/produktów
 • wdrażanie innowacji
 • wprowadzanie nowych rozwiązań produkcyjnych
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub na zrealizowanie nowych projektów
 • zakup, budowę, remont nieruchomości.

 

Dla kogo?

Oferta pożyczek unijnych obejmuje zwykle mikro małe i średnie przedsiębiorstwa. Również prowadzący start-upy mogą ubiegać się o tę formę wsparcia.

 

Warunki udzielania pożyczek

W zależności od regionu i programu, z którego pochodzą środki, warunki udzielania pożyczek mogą się różnić. Szczegółowe kryteria są określone w Regulaminie pożyczki, który zwykle dołączony jest do oferty razem z wykazem potrzebnych dokumentów.

Najczęściej przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie:

 • powinno mieć zdolność kredytową,
 • powinno działać lub być zarejestrowane w regionie, z którego funduszy chce pozyskać środki,
 • nie może zalegać z opłatami składek na ubezpieczenia
 • nie może być wykluczone z możliwości dostępu do środków publicznych
 • nie może korzystać jednocześnie ze środków z innych programów unijnych.

Przedstawiony pomysł, który chcesz sfinansować, powinien odpowiadać celom ogólnym, które zaplanowano dla danego regionu. Nie zawsze jest to warunek konieczny. Często wpisanie się w plan regionu wiąże się jednak z bardziej atrakcyjnymi warunkami udzielenia pożyczki.

Zabezpieczeniem transakcji jest weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 3. hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

 

Przykładowa oferta

Przykładowa oferta pożyczki inwestycyjnej dla przedsiębiorstw z regionu Mazowsza:

 • Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 2,5 mln zł,
 • Okres spłaty: do 8 lat (96 miesięcy),
 • Okres karencji: do 12 miesięcy,
 • Oprocentowanie: od 0,11% w skali roku,
 • Opłaty i prowizje: brak,
 • Cel finansowania: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (siedziba firmy, linie technologiczne), rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych (CRM, portal internetowy),
 • Okres prowadzenia firmy: od pierwszego miesiąca działalności,
 • Wkład własny: nie dotyczy
 • Zabezpieczenie pożyczki: weksel + np. hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie

 

Gdzie szukać pożyczek inwestycyjnych?

Możesz przeglądać oferty pożyczek na stronach instytucji, które dysponują środkami dla danego regionu. Zwykle informacje na temat aktualnych programów i odnośniki do stron podmiotów zarządzających środkami unijnymi znajdziesz na stronie internetowej interesującego Cię województwa. Wiele ofert udostępnia również Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Wyszukiwarka pożyczek PozyskajFinansowanie.pl

Możesz również skorzystać z wyszukiwarki dotacji i pożyczek unijnych online. Nasza baza to ponad 150 form finansowania z wielu instytucji w jednym miejscu. Wystarczy, że uzupełnisz prosty formularz i w kilka minut możesz uzyskać listę aktualnych form wsparcia, które pasują do potrzeb Twojego biznesu.

W ramach płatnych pakietów możesz zyskać dodatkowo m.in. wsparcie doradcy, wstępną ocenę szansy na uzyskanie finansowania, uzupełnioną wstępną wersję wniosku.

Sprawdź nasze pakiety >>

 

Sprawdź też:


Powrót