Menu
Strona główna Centrum wiedzy

Pożyczka obrotowa dla firm

Centrum wiedzy

Pożyczka obrotowa dla firm

15.09.2021

pozyczka-obrotowa-firmy.jpg

Chwilowy brak nowych zleceń, zatory płatnicze, czy inne niespodziewane problemy mogą znacznie nadszarpnąć budżet Twojej firmy i utrudnić dalsze działanie. Jak w takim przypadku utrzymać płynność finansową?

Możesz skorzystać ze wsparcia zewnętrznego w postaci pożyczki obrotowej z funduszy unijnych.

Spis treści

 1. Co to jest pożyczka obrotowa?
 2. Dla kogo?
 3. Na jaki cel możesz przeznaczyć środki?
 4. Warunki pożyczek obrotowych
 5. Dlaczego warto skorzystać z takiego wsparcia?
 6. Gdzie szukać ofert pożyczek?
 7. Pożyczki obrotowe w PozyskajFinansowanie.pl

 

Co to jest pożyczka obrotowa?

Pożyczka obrotowa to instrument finansowy, który wspomaga bieżące funkcjonowanie i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Środki z takiej pożyczki mogą zostać przeznaczone na zakup potrzebnych surowców lub towarów, czy uregulowanie zobowiązań.

Pożyczki obrotowe mają krótki okres spłaty i są zwykle przeznaczane na szybką doraźną pomoc. Dla długoterminowych planów rozwoju biznesu dedykowane są pożyczki inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne.

Możesz skorzystać z kredytu obrotowego w banku lub pożyczki udzielanej przez instytucje finansowe np. regionalny Fundusz Rozwoju, który dysponuje środkami z programów europejskich.

 

Dla kogo?

W większości unijnych programów pożyczki obrotowe to oferta kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników.

Regionalna pożyczka obrotowa jest dostępna dla podmiotów, które mają siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności (filię, oddział, zakład, przedstawicielstwo) w określonej lokalizacji.

 

Na jaki cel możesz przeznaczyć środki?

Jak nazwa tego rodzaju instrumentu finansowego wskazuje, służy on do zasilania kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, czyli puli środków, które są potrzebne na wydatki bieżące. Pieniądze z pożyczki możesz więc wykorzystać np. na uregulowanie należności u dostawców, wypłacenie wynagrodzenia pracownikom, opłacenie reklamy, czy kosztów bieżącej obsługi prawnej lub usług księgowych.

Za pomocą tych środków nie możesz sfinansować zakupu rzeczowych aktywów stałych (np. nieruchomości, sprzętu), wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, autorskich praw majątkowych).

 

Warunki pożyczek obrotowych

Oferta pożyczek obrotowych jest zwykle bardzo korzystna. Kwota pożyczki zwykle mieści się w zakresie od 10 do 600 tysięcy złotych, a maksymalny okres spłaty to nawet 5 lat.

Oprocentowanie (na warunkach rynkowych) jest nieduże i zwykle nie przekracza kilku procent. Jego wysokość jest ustalana na podstawie sytuacji przedsiębiorstwa (m.in. okresu działania na rynku).

Unijne pożyczki obrotowe nie są dodatkowo obciążone kosztami prowizji i obsługi. Dostępne są też oferty bez konieczności wnoszenia wkładu własnego oraz z kilkumiesięcznym okresem karencji  (nawet do 6 miesięcy) w spłacie.

W zależności od instytucji można jednocześnie korzystać ze ściśle określonej liczby form finansowania.

 

Przykładowa oferta pożyczki obrotowej

 • Maksymalna kwota pożyczki: 300 tys. złotych
 • Wkład własny: brak
 • Okres spłaty: nawet do 60 miesięcy
 • Karencja w spłacie kapitału: do 3 miesięcy
 • Zabezpieczenie: weksel in blanco, poręczenie lub zabezpieczenie na aktywie (samochód, nieruchomość)
 • Zasięg terytorialny: cały kraj
 • Pożyczka udzielana na: uregulowanie należności u dostawców, wypłacenie wynagrodzenia pracownikom, opłacenie reklamy, czy kosztów obsługi biura lub usług księgowych

 

Dlaczego warto skorzystać z takiego wsparcia?

Korzystanie z pożyczek obrotowych to sposób na utrzymanie płynności finansowej i stabilny rozwój przedsiębiorstwa. Nie musisz narażać finansów osobistych i wykorzystywać oszczędności, gdy sytuacja chwilowo się pogarsza. Unikasz zastoju w pracy, obniżenia jakości, czy nawet konieczności zamknięcia firmy.

Pożyczki z instytucji unijnych mają preferencyjne warunki. Koszty takiego wsparcia są zwykle niższe niż w przypadku kredytu lub faktoringu, które również służą do uzupełniania kapitału obrotowego. Okresy spłaty pożyczek unijnych są dłuższe niż kredytu. Można też często trafić na oferty z możliwością zawieszenia spłaty na kilka miesięcy (tzw. karnecja w spłacie rat kapitałowych), co może być przydatne w szczególnie trudnej sytuacji.

 

Gdzie szukać ofert pożyczek?

Informacji o pożyczkach obrotowych możesz szukać na stronach internetowych Regionalnych Funduszy Rozwoju. To instytucje, które zajmują się dystrybucją środków unijnych. Mają za zadanie wspierać rozwój mikro- małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń.

Oferty dostępne są również na stronach WWW rządowych i należących do instytucji, które zajmują się przyznawaniem i wypłacaniem środków. Możesz również skorzystać z pomocy pośredników finansowych, jednak w takim przypadku musisz liczyć się z kosztami prowizji.

 

Pożyczki obrotowe w PozyskajFinansowanie.pl

PozyskajFinansowanie.pl to wyszukiwarka finansowania ze środków unijnych. Wystarczy, że uzupełnisz prosty formularz i zyskujesz listę ofert wsparcia dopasowaną do Twojego biznesu.

W naszej wyszukiwarce sprawdzisz dostępne możliwości finansowania między innymi w postaci pożyczek obrotowych, uzyskasz wstępną ocenę ryzyka (prawdopodobieństwa otrzymania pożyczki) i wypełnisz wstępny wniosek.

Możesz też skorzystać z pomocy doradcy i wybrać najlepszą ofertę obrotowej pożyczki unijnej lub innego rodzaju wsparcia.

Z PozyskajFinansowanie.pl nie musisz szukać samodzielnie, tracąc czas. Nie musisz też rezerwować dużej kwoty na prowizję dla pośrednika. Wystarczy, że opłacisz jeden z pakietów, a zyskujesz dostęp do szczegółowych informacji o ofertach i pomoc doradcy! Sprawdź dostępne pakiety >>

 

Sprawdź, też:


Powrót