Menu
Strona główna Centrum wiedzy

Pożyczki preferencyjne dla przedsiębiorców

Centrum wiedzy

Pożyczki preferencyjne dla przedsiębiorców

09.12.2021

preferencyjne-finansowanie.jpg

Każdy biznes chce się rozwijać. Często dzieje się to naturalnie, jednak zwykle wiąże się z dodatkowymi inwestycjami. Nie zawsze można zrealizować je od razu z pomocą firmowego kapitału. Wtedy konieczne jest sięgnięcie po dodatkowe źródła finansowania.

Gdzie szukać takiego wsparcia? Dlaczego warto zwrócić uwagę na oferty pożyczek unijnych? Tego dowiesz się z tego artykułu.

 

Spis treści

  1. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa
  2. Preferencyjne pożyczki unijne
  3. Pożyczki, a kredyty preferencyjne
  4. Gdzie szukać ofert preferencyjnych pożyczek?

 

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

W idealnym świecie zysk netto przedsiębiorstwa pozwala na swobodny rozwój i kolejne inwestycje. Niestety nie zawsze działa to w ten sposób. Czasem nagle wpada bardzo duże zlecenie lub po prostu dopiero zaczynasz rozwijać działalność i nie masz wystarczającej ilości środków do dyspozycji.

Jak możesz zasilić firmowe konto, aby przyspieszyć rozwój? Możliwości jest kilka.

 

Kredyt

To chyba najbardziej znane i dostępne rozwiązanie na zdobycie dodatkowych środków. Większość banków w ofercie ma kredyty firmowe. Formy udzielenia takiego wsparcia są dość różnorodne. Dostępne są kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki, kredyty inwestycyjne, obrotowe, czy hipoteczne. Niektóre banki oferują również faktoring i gwarancje. W większości ofert dostępna jest również tzw. lina kredytowa, czyli odnawialny kredyt w ramach działającego rachunku.

 

Akcje

Ten sposób zdobywania funduszy jest zarezerwowany dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Firma może emitować akcje, czyli jeden z rodzajów papierów wartościowych. Kupujący akcje (inna firma lub osoba fizyczna) nabywa część kapitału przedsiębiorstwa - tzw. udziały, które w zależności od liczby dają mu wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Jest to bezzwrotna forma finansowania - spółka nie zobowiązuje się do wykupu akcji w późniejszym terminie. Zyskuje natomiast inwestorów, którzy poprzez zakup akcji wspierają finansowo rozwój firmy.

 

Obligacje

Obligacje działają na podobnej zasadzie jak akcje. Firma emituje papiery wartościowe, z tym że w tym przypadku zaciąga dług u kupujących. Po określonym czasie "wykupuje" obligacje kwotą powiększoną o ustalony procent.

 

Leasing

Ten sposób jest dobrym źródłem do zdobycia środków na sprzęt, samochód lub inne środki trwałe. Leasingodawca kupuje wybrany produkt, który przedsiębiorca spłaca w formie rat. Zwykle nie wymaga wkładu własnego, bo zabezpieczeniem jest przedmiot umowy.

 

Faktoring

Korzystając z faktoringu, przedsiębiorca może przekazać faktorowi (firmie udzielającej finansowego wsparcia) faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor wypłaca zwykle ok. 80-90% kwot zaksięgowanej na fakturze od razu, a resztę po wpłynięciu wpłaty od kontrahenta. Dzięki temu przedsiębiorstwo może utrzymać płynność finansową i od razu uzyskać środki, na które musiałoby czekać kilka miesięcy.

 

Pożyczki unijne i dotacje

Pożyczki unijne działają na podobnych zasadach jak kredyt bankowy. Udziela ich jednak nie bank, a wybrana przez włodarzy danego regionu instytucja. Są to pieniądze z projektów unijnych wypłacane w formie zwrotnego wsparcia. Wciąż jednak w niektórych programach dostępne są również bezzwrotne dotacje i dofinansowania oraz gwarancje i poręczenia. Warunki takich pożyczek są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Czym dokładnie wyróżniają się te oferty?

 

Preferencyjne pożyczki unijne

Pożyczki unijne to wsparcie udzielane na preferencyjnych warunkach. Programy i oferty są przygotowywane z myślą o rozwoju regionów i przedsiębiorstw działających na danym terenie. Dlatego oferty pożyczek mają warunki dostosowane do możliwości biznesów i potrzeb inwestycyjnych w danym województwie. Takie wsparcie ma zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstw - na czym zyskują i właściciele biznesów i cały region.

Taka forma wsparcia dostępna jest zwykle dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Pieniądze można przeznaczyć na rozwój firmy, inwestycje, utrzymanie płynności finansowej, czy stworzenie miejsc pracy dla nowych pracowników.

Jakie są zalety tej formy finansowania?

 

Niskie oprocentowanie i koszty

W porównaniu do ofert kredytów bankowych, których oprocentowanie waha się w granicach od 3 do 10%, pożyczki unijne wypadają bardzo korzystnie. W zależności od programu, wielkości przedsiębiorstwa i etapu rozwoju oprocentowanie takiej formy wsparcia wynosi zwykle ok. 1-5%.

Pożyczki unijne charakteryzuje też brak standardowych opłat bankowych - prowizji, ubezpieczenia itp. Jedynie w przypadku większych kwot zobowiązania konieczny jest wkład własny lub zabezpieczenie.

 

Terminy spłat i okresy karencji

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki o terminie spłaty dłuższym niż kredyt bankowy (niektóre nawet do 15 lat). W większości ofert jest równie opcja kilkumiesięcznego okresu karencji - w którym przez określony czas spłaca się tylko ratę odsetkową. To duże ułatwienie i w przypadku przejściowych problemów odciążenie, które może uratować biznes przed koniecznością zakończenia działalności.

 

Dostosowanie warunków do możliwości przedsiębiorstwa

Często oprocentowanie pożyczki unijnej uzależnione jest od okresu działalności firmy - dla "młodszych" przedsiębiorstw i rozpoczynających działania na rynku zwykle jest ono niższe. Dodatkowo w ofertach dla osób bezrobotnych, które chcą ruszyć z własnym biznesem, często pojawiają się dodatkowe udogodnienia w postaci konsultacji z ekspertami, czy dodatkowych szkoleń.

 

Pożyczki, a kredyty preferencyjne

Niektóre z banków we współpracy z instytucjami Skarbu Państwa oferują kredyty preferencyjne. W przypadku takiego wsparcia finansowego wybrany organ administracji państwowej bierze część kosztów zobowiązania na siebie. Jest to zwykle oferta dla bardzo dokładnie określonej grupy przedsiębiorców i cechuje się albo niskim oprocentowaniem, dłuższym terminem spłaty lub bardzo wysoką kwotą maksymalną. Najczęściej mogą z nich skorzystać rolnicy, studenci, czy firmy o określonym profilu działalności.

Pożyczki unijne są finansowane w całości z programów unijnych takich jak COSME, czy JEREMIE. Warunki udzielania są zbliżone do kredytów preferencyjnych, jednak mimo ograniczeń oferty, są one dostępniejsze dla większej liczby przedsiębiorstw.

 

Gdzie szukać ofert preferencyjnych pożyczek?

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada dużą bazę ofert pożyczek unijnych i innych form finansowania z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Każdy region ma też na swojej stronie internetowej podstawowe informacje i odnośniki do stron internetowych pośredników finansowych - instytucji, które są zobowiązane do dysponowania środkami z projektów.

Jeśli chcesz znaleźć preferencyjne finansowanie dla swojej firmy szybko i bez kosztownej pomocy doradców finansowych możesz skorzystać z wyszukiwarki PozyskajFinansowanie.pl. Nasza baza zbiera oferty z instytucji takich jak BGK, PARP, czy APR w jednym miejscu, a prosty formularz wyszukiwania pomaga znaleźć ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

 

Korzystając z płatnej subskrypcji, zyskujesz dodatkowo:

  • dostęp do szczegółowych ofert pożyczek,
  • możliwość wstępnej oceny szans na przyznanie finansowania,
  • wstępnie wypełniony wniosek i wsparcie doradców.

Koszt subskrypcji jest znacznie niższy niż standardowa prowizja doradcy, a proces wyszukiwania znacznie łatwiejszy niż samodzielne sprawdzanie informacji w internecie.

Sprawdź dostępne pakiety >>

 

Przeczytaj też:


Powrót