Menu

Jedyna w Polsce
platforma do wyszukiwania źródeł finansowania dla funkcjonujących
i nowopowstałych przedsiębiorstw

 • Maksymalne uproszczenie procesu poszukiwania, ubiegania się o dotacje i pożyczki ze środków unijnych.
 • Proste i intuicyjne narzędzie, umożliwiające przejście skomplikowanych procedur.
 • Platforma on-line uprościła proces poszukiwania i ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych!

Decyzja i wypłata środków w 1 miesiąc

Zainwestuj w nowe maszyny i urządzenia

Dlaczego
warto korzystać ze środków publicznych? 

Niskie oprocentowanie

150 form finansowania

Środki z instytucji typu BGK, PARP

Pożyczki unijne, zabezpieczenia transakcji w postaci poręczeń/gwarancji, czy wreszcie preferencyjne finansowanie bankowe to mechanizmy, które zastępują system dotacyjny. To instrumenty finansowe, z których można korzystać wielokrotnie. Jest to więc idealne dla firm, które chcą sfinansować projekty zwiększające ich konkurencyjność, dokonać inwestycji w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia, lub wzbogacić swoją ofertę o nowe produkty i usługi. Są one dostępne dla doświadczonych przedsiębiorców jak i dla tych, którzy rozpoczynają działalność biznesową.

Na naszej platformie gromadzona jest informacja o dostępnej ofercie z instytucji takich jak: BGK, PARP, ARP, PFR oraz ponad 100 innych instytucji publicznych, co pozwala w 4 krokach sprawdzić aktualną ofertę w ciągu 3 minut niż przedzierać się przez ponad 600 innych stron internetowych.

Zaoszczędź czas i pieniądze!

Wysokość pożyczki:

do 5 mln zł

Okres spłaty:

do 10 lat

Karencja:

do 36 m-cy

Sprawdź, jak niskie koszty będziesz ponosił, rozwijając biznes dzięki preferencyjnej pożyczce unijnej dla firm.

Kalkulator
 • Podstawową cechą wsparcia w formie pożyczki inwestycyjnej jest przede wszystkim jej dostępność dla firm i bardzo korzystne warunki finansowania - oprocentowanie poniżej 1% w skali roku.

  Pożyczka inwestycyjna Damiko Sp. z o.o.
 • Dzięki serwisowi pozyskajfinansowanie.pl oszczędziłem czas i pieniądze i mogłem skutecznie skorzystać już dwukrotnie ze wsparcia płynnościowego.

  Pożyczka płynnościowa Roland Events
 • Podstawową cechą pomocy płynnościowej powinna być szybkość jej udzielenia. Właśnie tak stało się w przypadku firmy FROZENPOL. Właściciele nie tracili czasu na poszukiwanie dostępnych form pomocy.

  Pożyczka płynnościowa FROZENPOL
 • Klienci portalu w badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie nowymi produktami - zrealizowaliśmy te potrzeby i zapraszamy do wykorzystania.

  Wdrożenie nowych preferencyjnych produktów

Podstawową cechą pożyczek unijnych jest ich preferencyjny charakter

Pożyczki preferencyjne to:

 • atrakcyjne, stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty
 • środki dostępne dla większości branż
 • dostęp do środków od pierwszego dnia działalności
 • indywidualne podejście instytucji finansujących
 • finansowanie nawet 100% inwestycji/projektu
 • bezpieczeństwo pochodzenia środków tj. z BGK, Urzędów Marszałkowskich

Administracja (pokrycie kosztów)

Maszyny oraz urządzenia

Inne związane z rozwojem biznesu


Zabezpieczenia wadialne i wykonania kontraktu:

 • nie musisz już blokować własnych środków na wadium
 • możliwość sfinansowania zabezpieczenia wykonania kontraktu
 • poprawa płynności finansowej
 • indywidualna ocena ryzyka
 • bezpieczeństwo źródła pochodzenia środków: fundusze poręczeniowe, firmy ubezpieczeniowe, banki

Zakup surowców

Koszty obsługi biura

Gotówka


Preferencyjne produkty bankowe

 • dostęp do preferencyjnych produktów bankowych
 • gwarancje EFI/BGK
 • kredyt technologiczny i wiele innych
 • zaufane instytucje udzielające finansowania np.: PKO BP, mBank, itp.

Administracja (zwrot kosztów)

Maszyny oraz urządzenia

Inne związane z rozwojem biznes


Dofinansowanie szkoleń:

 • zwrot kosztów szkolenia pracowników nawet do 80% jego wartości
 • profesjonalna pomoc firmy przy wypełnianiu formularzy o dofinansowanie
 • zaufane instytucje publiczne odpowiedzialne za prawidłowość dofinansowania: PARP, Urzędy Marszałkowskie
 • wyłącznie akredytowane podmioty szkoleniowe w Bazie Usług Rozwojowych

Szkolenia branżowe

Zwrot kosztów

Profesjonalna pomoc

Inwestuj i rozwijaj swój biznes!


Załóż darmowe konto. Po rejestracji możesz dowolnie wybierać pakiety lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.