Menu
Strona główna Centrum wiedzy

Czy warto inwestować w rozwój pracowników...

Centrum wiedzy

Czy warto inwestować w rozwój pracowników dzięki projektowi Akademia Menadżera?

09.06.2021

akademia-menadzera.JPG

Co daje Akademia Menadżera MSP ?: 

1. Opracowanie Diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej.
Opracowane diagnozy potrzeb przyczyni się do dalszego rozwoju MŚP i umacniania ich pozycji na rynku.

2. Usługi rozwojowe z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Zdobyte przez Uczestników projektu wiedza i umiejętności umożliwią zwiększenie zdolności adaptacyjnych MŚP, a nabyte kompetencje wpłyną na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:
a) należą do sektora MŚP https://www.parp.gov.pl/definicja-msp
b) posiadają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) na terenie kraju - jest 5 makroregionów;
c) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze, w tym właścicieli;
d) posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa spełniającą odpowiednie kryteria (dalej: Diagnoza), a w przypadku nieposiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu z wykorzystaniem odpowiedniej usługi rozwojowej;
e) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
Firmy dzięki platformie mogą zyskać nawet 80% zwrotu kosztów szkoleń - więcej na naszej wyszukiwarce dotacji i finansowania .

Świetnym przykladem firmy, która wykorzystala wsparcie jest firma Sollux, która dzięki naszemu wsparciu pozyskała środki oraz profesjonalne szkolenia - nasz partner firma VAXLA pomaga przejść cały proces: http://vaxla.pl/ 

 

Sprawdź, też:


Powrót